Statistikk

                  
Statistikk

                  
Nøkkeltall

                  
Antall Ansatte - Leverte årsverk i prosjekter

                  
ANSATTE

                  
KVINNEANDEL (%) ALDERSFORDELT - VITENSKAPELIG ANSATTE