Administrerende
Direktør

FFI

Leder

FFI TAR et TEKNOLOGISK ANSVAR

Da FFI ble etablert i 1946, var det i erkjennelse av at den teknologiske utviklingen var og ville være svært viktig for Forsvaret. FFI skulle bidra til moderniseringen av Forsvaret, industrien og det vitenskapelige miljøet i Norge. Det er fortsatt avgjørende å henge med i den teknologiske utviklingen. Ved å ta i bruk teknologi på en smart måte vil vi kunne løse oppgavene mer effektivt og med større kraft, alene og sammen med allierte og partnere.

Ved FFI tar vi for oss spesifikke teknologiområder og teknologier som vil gi Forsvaret store muligheter i dag og i årene framover. Ett av våre satsingsområder er autonomi og ubemannede systemer. Dette er et fagfelt hvor den teknologiske utviklingen går ekstremt raskt, og den vil utvilsomt utfordre forsvarssektoren. På sikt vil den kunne medføre store endringer.

Vi må utnytte de mulighetene teknologien gir oss, og vi må forberede oss på at motstanderne våre vil ta den samme teknologien i bruk.

John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI