JOHN-MIKAL STØRDAL

Administrerende direktør

John-Mikal Størdal er administrerende direktør ved FFI. Han er Master of Science i aeronautics og astronautics fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, og sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Fagområdene hans er systemprosjektering, navigasjon, undervannskrigføring og kamp- og ildledningssystemer. 

John-Mikal Størdal har arbeidet ved FFI siden 1989. Han har lang og solid erfaring både som forsker, forskningssjef og avdelingssjef ved ulike FFI-avdelinger, i tillegg til forskningsopphold ved MIT i USA. Størdal var i perioden 2003-2005 Panel Member of the Systems Concepts and Integration (SCI) panel i Natos Research & Technology Organization (RTO). I 2009 gjennomførte han sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Størdal var stabssjef ved FFI i tre år før han ble administrerende direktør i 2012

JAN ERIK TORP

Stabssjef

Jan Erik Torp er stabssjef ved FFI. Han er Cand.scient. i geofysikk (den faste jords fysikk) fra Universitetet i Bergen. Fagområdene hans er simuleringsstøttet operasjonsanalyse, sikkerhetspolitikk og samfunnssårbarhet. Jan Erik Torp har arbeidet ved FFI siden 1987. Han har vært forsker, forskningssjef og avdelingssjef ved avdeling Analyse i mange år. I 2008 gjennomførte han sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Torp var avdelingssjef ved avdeling Maritime systemer fra 2009 til han ble stabssjef ved FFI i 2012.

ESPEN SKJELLAND

Avdelingssjef ved avdeling Analyse


Espen Skjelland er avdelingssjef ved avdeling Analyse. Han er Cand.scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Fagområdene hans er analyse, herunder sikkerhetspolitikk, økonomi og operasjonsanalyse.Espen Skjelland har arbeidet ved FFI siden 1990. I perioden 1995-2002 var han i Forsvarsdepartementet, der han blant annet hadde stillinger som rådgiver og prosjektleder, avdelingsdirektør og hovedsekretær for Forsvarspolitisk utvalg. Fra 2003 var Skjelland forskningssjef ved avdeling Analyse før han ble leder for avdelingen i 2009.

Les mer om avdelingens arbeid i 2016

ANDERS EGGEN

Avdelingssjef ved avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring


Anders Eggen er avdelingssjef ved avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring. Han er Cand.scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Fagområdene hans er informasjonssystemer, nettverk og sikkerhet. Han har lang erfaring fra en rekke Nato-forskningsgrupper, både som deltaker og leder. I 2014 gjennomførte han sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Anders Eggen har arbeidet ved FFI siden 1992 som forsker og forskningsleder. Eggen har vært leder for avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring siden 2014.

Les mer om avdelingens arbeid i 2016

JON SKJERVOLD

Avdelingssjef ved avdeling Landsystemer


Jon Skjervold er avdelingssjef ved avdeling Landsystemer. Han er dr.scient. i teoretisk astrofysikk fra Universitetet i Trondheim (NTNU). Fagområdene hans er signaturkontroll og elektronisk krigføring. Jon Skjervold har arbeidet ved FFI siden 1984. Han har mange års erfaring som forsker og forskningssjef ved ulike avdelinger samt avdelingsdirektør og leder i Instituttstaben. Skjervold har ett år som spesialrådgiver ved Allied Command Transformation (ACT) i USA, og han har i perioden 2005-2014 vært instituttets koordinator for internasjonalt samarbeid. I 2013 gjennomførte han informasjonskurset ved Forsvarets høgskole. Skjervold har vært leder for avdeling Landsystemer siden 2014.

Les mer om avdelingens arbeid i 2016

ELLING TVEIT

Avdelingssjef ved avdeling Maritime systemer


Elling Tveit er avdelingssjef ved avdeling Maritime systemer. Han er Cand.scient. i anvendt matematikk fra Universitetet i Bergen. Fagområdene hans er undervannsakustikk og undervannskrigføring.Elling Tveit har arbeidet ved FFI siden 1987. Han har mange års erfaring som forsker og forskningssjef ved ulike FFI-avdelinger, og har også hatt forskeropphold ved Space and Naval Warfare Systems Center i San Diego. I perioden 2004-2012 var Tveit norsk representant (og formann i to år) i Natos Undersea Research Centre Scientific Committee. Han gjennomførte informasjonskurset ved Forsvarets høgskole i 2009. Tveit har vært leder for avdeling Maritime systemer siden 2012.

Les mer om avdelingens arbeid i 2016

JOHNNY BARDAL

Avdelingssjef ved avdeling Luft- og romsystemer


Johnny Bardal er avdelingssjef ved avdeling Luft- og romsystemer. Han er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Fagområdene hans er navigasjon, presisjonsstyrte våpen og kamp- og ildledningssystemer.Johnny Bardal har arbeidet ved FFI siden 1981, både som forsker, forskningssjef og avdelingssjef. Han har dessuten hatt ulike stillinger utenfor instituttet, blant annet som forsker ved Nasas Jet Propulsion Laboratory i USA, teknisk og administrativ direktør ved Ericsson Radar AS, og bedriftsrådgiver ved Carta Booz-Allen & Hamilton AS og Avenir AS. Bardal har vært leder for avdeling Luft- og romsystemer siden 2014.

Les mer om avdelingens arbeid i 2016

JANET MARTHA BLATNY

Avdelingssjef ved avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet


Janet Martha Blatny. Avdelingssjef ved avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhetJanet M. Blatny er avdelingssjef ved avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet. Hun er dr.ing. i bioteknologi fra NTNU. Fagområdet hennes er bioteknologi og mikrobiell genetikk, og hun har bred kompetanse også innen problemstillinger knyttet til CBRNE-vern (kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive stoffer). Janet M. Blatny har arbeidet ved FFI siden 2003, først som forsker og siden som forskningsleder ved avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet. Hun har tidligere arbeidet ved NTNU og NMBU som postdoktor og forsker. Gjennom et bredt, internasjonalt nettverk også i EU og Nato har hun etablert flere samarbeidsprosjekter mellom FFI og ulike sivile og militære aktører innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og trusselforståelse. I 2009 gjennomførte hun sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Blatny har vært leder for avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet siden 2014.

Les mer om avdelingens arbeid i 2016

VIDAR S. ANDERSEN

Leder for Næringsstrategigruppen


Vidar S. Andersen er leder for Næringsstrategigruppen. Han er Cand.real. i elementær partikkelfysikk fra Universitetet i Oslo. Vidar S. Andersen har arbeidet ved FFI siden 1977, både som stipendiat, forsker, forskningssjef og avdelingssjef ved ulike avdelinger. Han har også vært underdirektør i Instituttstaben. Andersen har vært leder for Næringsstrategigruppen siden 2011.

TORUNN ØVREÅS

Leder for strategi- og planutviklingsenheten


Torunn Øvreås er leder for strategi- og planutviklingsenheten. Hun er sivilingeniør i electrical and electronics engineering fra North Dakota State University i USA og ingeniør i automatisering fra Høgskolen i Bergen. Fagområdene hennes er sikkerhets- og kommunikasjonsteknologi. Torunn Øvreås har arbeidet ved FFI siden 2005 og hatt ulike stillinger ved avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring. Hun har dessuten mange års erfaring fra Kongsberggruppen, der hun blant annet har arbeidet som prosjektleder, avdelingsdirektør og direktør. Øvreås har vært leder for strategi- og planutviklingsenheten siden 2014.