muligheter

utfordringer

Forskningsårsverk
 per FoU-område 

Landsystemer

Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2016
1 - Sikkerhetspolitikk
2 - Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
3 - Konseptutvikling og operasjoner
4 - Samfunnssikkerhet og beredskap
5 - Mennesket, læring, kultur og helse
6 - Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
7 - Etterretning, overvåking og oppklaring
8 - Kampsystemer
9 - Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk krigføring
10 - Våpensystemer, virkninger og beskyttelse
.
-
4,2
-
0,2
1,9
0,7
0,3
34,8
0,4
25,5
68,1

Avdelingens hovedoppgave er å bidra til omstilling og utvikling av landstyrkene i Forsvaret.

Ammunisjon

I 2016 har avdelingen blant annet bidratt til en vellykket demonstrasjon av nedskyting av drone med 40 mm programmerbar ammunisjon fra Nammo.

Gjennom European Defence Agency-prosjektet PERU har FFI utviklet teknologi for montering og pakking av elektronikk for røffe miljøer. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Norge, Frankrike og Italia. På norsk side har FFI i samarbeid med Sintef, Conpart og Nammo laget en miniatyrisert datalogger som kan måle akselerasjoner inne i et 12,7 mm prosjektil under utskyting. Her har FFI i stor grad brukt forbindelsesteknologier som er basert på Conparts metallbelagte polymerkuler.

FFI har simulert virkningen av dagens kanonammunisjon mot moderne pansring, og formidlet resultatene til Forsvaret. Den samme programvaren, utviklet i samarbeid med Impetus Afea, har vært brukt i simulering av rikosjetter fra 25 mm Apex flyammunisjon mot sand, stål, vann og betong. Ammunisjonen er utviklet av Nammo Raufoss i samarbeid med FFI, og har i løpet av 2016 vært gjennom omfattende testing mot reelle mål med bra resultat. En ny regnekode er tatt i bruk for å beregne hvordan fragmenter beveger seg i luft, noe som blant annet benyttes for å beregne risiko ved omsetting av fragmenterende ammunisjon.

Styrkebeskyttelse

FFI har gjennomført omfattende tester i felt og anbefalt nytt kamuflasjemønster for uniform. Forsvarssjefen og grensjefene har bestemt at mønstrene for norsk skogsterreng og first entry-uniform skal innføres.

FFI har bistått med krav og teknisk evaluering av nye kamuflasjenett for Forsvaret. Arbeidet er gjort i samarbeid med Forsvarsmateriell (FMA) og blir lagt til grunn for kamuflasje i andre land.
FFI har gitt Forsvarets spesialstyrker underlag for å velge riktig ammunisjon i forskjellige scenarioer. Instituttet utvikler testmetoder som sikrer at håndvåpenammunisjon tilfredsstiller de funksjonelle kravene.

Landoperasjoner

Ved simulering av stridseffekt, stridsutholdenhet og styrkeproduksjon har avdelingen utført ytelsesanalyser som danner beslutningsunderlag for planlagt anskaffelse av nye skyts til Artilleriet. Dette omfatter tilhørende organisasjon, taktikk, teknikker og prosedyrer. Videre er det gitt betydelig støtte til Hærens landstridssimuleringer i fellesoperativ sammenheng. Instituttet har også støttet Forsvaret i evaluering av nytt artilleri og Hærens våpenskole i evaluering av landstrid.

Kampsystemer

Sammen med en delegasjon fra Sverige gjennomførte FFI en test av US Marine Corps Load Effects Assessment Program som metode for å vurdere soldatens mobilitet avhengig av utstyret.

Energetiske materialer

FFI har utviklet en spesielt energirik form for termitt – en type pyroteknisk blanding – som kan brukes til permanent nedstengning av oljebrønner som ikke lenger er i produksjon. Blandingen smelter ned produksjonsbrønnen og fjellformasjonen rundt den. Prosessen er en etterlikning av naturlige vulkanske prosesser. Blandingen er testet i småskalaforsøk i 2016, med gode resultater. Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med det norske oljeserviceselskapet Interwell Technology AS.

Autonomi

FFI har demonstrert bruk av ubemannet bakkekjøretøy (UGV) som en del av et integrert system for baseforsvar.