Kalender
FFI 2016

Januar

VITEN 1. 2016 publiseres

FFI ga ut sin første VITEN i januar.
Dette er en ny type rapport. Den retter seg mot et bredere publikum og er laget i et oversiktlig tidsskriftformat.

Tittel: Beskyttelse av samfunnet i en ny tid

Les mer om viten her
Februar

Additiv produksjon i felt

På Nato-øvelsen Cold Response deltok FFI fra 25. februar til 9. mars med en container utstyrt med konstruksjonsverktøy og 3D-printer. FFI demonstrerte her nytteverdien av å kunne framstille reservedeler og tilleggsutstyr raskt i felt, også kalt additiv produksjon.

April

Framtidens forsvar

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen besøkte FFI 26. april. Tema for besøket var overordnede trender innen teknologiutviklingen og nye muligheter innen informasjonsteknologi for framtidens forsvar.

15. april

FFI-forum: Li-ionbatterier i militært bruk

Se videocast fra forum 

26. april

FFI-forum: Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Se videocast fra forum 
Mai

Før langtidsplanen

9. mai besøkte Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, ledet av Anniken Huitfeldt (A), FFI for å høre instituttets syn på Forsvarets viktigste utfordringer.

Mai

Lærdom fra Øst-Ukraina

FFI arrangerte 26. mai et lukket seminar i Oslo, “The Donbas War – Lessons Learned”, for å diskutere hvilke lærdommer Norge kan trekke fra konflikten i Øst-Ukraina. Deltakerne fikk førstehåndsberetninger om hvordan Russland har operert for å støtte separatistene i Donbas-området.

Mai

VITEN 2. 2016 publiseres

I mai utga FFI VITEN nummer to hvor vi tok for oss spesifikke teknologiområder og teknologier som vil gi Forsvaret store muligheter i dag og i årene framover.

Tittel: Teknologien Forsvaret trenger

Les mer om VITEN her
Mai

FFI 70 år

Instituttet fylte 70 år, og 31. mai åpnet utstillingen “70 år med forskning for Forsvaret” på Forsvarsmuseet på Akershus festning.

Se digital billedutstilling
Mai

NSM-skyting

Norge og Polen skjøt fem NSM-missiler mot sjø- og landmål ved Andøya i mai og juni. Kapasiteten mot mål på land fra norske fartøy ble demonstrert for første gang. FFI ga omfattende støtte til begge nasjonene.

Juni

EK-trening

FFI støttet Sjøforsvaret ved øvelsen Trial NEMO 2016 på Andøya i juni.

7. juni

FFI-forum: Kan vi investere mer effektivt?

Se videocast fra forum 
Juli

FFI tilbake i isen

Prosjektet Undervannssensorer i Arktis startet opp denne våren. FFI deltok på US Navy ICEX-øvelse på isen i Beauforthavet nord for Alaska. I juli gjorde FFI målinger og satte ut utstyr under isen nordvest av Spitsbergen fra kystvaktfartøyet KV Svalbard.

August

Samlokalisering på Kjeller

Forsvarets sanitet ble omorganisert, og i august ble det besluttet at Forsvarets mikrobiologiske laboratorium skulle samlokaliseres med FFI. Dette ble gjort for å sikre best mulig ressursutnyttelse og tilrettelegge for gjensidig kunnskapsutvikling innen biologisk beredskap (CBRNE), infeksjonsmedisin og medisinsk styrkebeskyttelse.

August

Odin-dåp

18. august døpte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide FFIs ubemannede båt, Odin, ved kaia i Horten.

Les mer om dåpen til Odin her
September

Europeisk terror

1.–2. september arrangerte FFI konferansen “European Jihadism in the Caliphate Era” i Oslo. Et viktig tema var terrorismeutfordringene i Europa i dag og i framtiden. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innledet konferansen, der de fremste terrorforskerne i Europa deltok sammen med analytikere, politikere, byråkrater og offiserer fra mange land.

27. september

FFI-forum: Additiv produksjon

Se videocast fra forum 
Oktober

Kampfly, luftromsovervåking og luftvern

I oktober, for en samlet taktisk ledelse ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), presenterte FFI til støtte for Luftforsvaret sammenhengene mellom og effekten av kampfly, luftromsovervåking og luftvern i 2025.

11. oktober

FFI seminar: Russia's Defence Industry

Les mer om seminaret 

25. oktober

FFI-forum: Beskyttelse av stridskjøretøy

Se videocast fra forum 
Oktober

Rimfax godkjent

FFIs georadar Rimfax skal til planeten Mars, og i november ble det gjennomført en omfattende gjennomgang av konstruksjonen. Planene for byggingen av selve instrumentet ble godkjent av Nasa.

Hør Podcast her

29. november

FFI-forum: Tryggere minerydding

Se videocast fra forum 
November

Luftromsovervåkning

Prosjektet Nye sensorer for militær luftromsovervåking leverte sin framskaffelsesløsning i desember med vesentlige bidrag fra FFI. Her har FFI bidratt i nesten ti år, spesielt i de seneste årene.

Desember

VITEN 3.2016 publiseres

I desember utga FFI VITEN nummer tre som gir svar på hvordan teknologien i fellesoperasjoner blir, og knytter det til den nye langtidsplanen for forsvarssektoren.

Tittel: Teknologi i fellesoperasjoner.

Les mer om VITEN her
Desember

Samarbeid om rommet

Det første SMART MILSPACE-samarbeidet med Nederland ble avsluttet i Nederland 7. desember. Fra våren 2017 har Nederland og Norge som mål å få på plass en oppfølger, MILSPACE 2.

13. desember

FFI-forum: Jihadisme i Europa

Se videocast fra forum