Org.kart

FFI

Kart

FFI i 2016

Styret er FFIs øverste organ og er ansvarlig for instituttets virksomhet. Administrerende direktør leder den daglige virksomheten og utøver instituttets rådgivingsfunksjon. FFI er organisert i seks forskningsavdelinger, med støtte fra en strategi- og planenhet, en næringsstrategigruppe og en instituttstab med forvaltningsfunksjoner og administrative fellesfunksjoner. Lederne for disse enhetene sitter i instituttets ledergruppe. Instituttets internrevisjon rapporterer til styret, og Forsvarets forskningsforum ledes av administrerende direktør ved FFI og leder for FDs Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging.

Verdier

Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig

Visjoner

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

Overordnede mål

Bidra til et effektivt og relevant forsvar gjennom forskningsbasert kunnskap

Bidra til økt samfunnssikkerhet gjennom
forskningsbasert kunnskap

Bidra til nasjonal industriell utvikling gjennom forskningsbasert kunnskap

FFI 2016
Styrets beretning
- forsvarsforskning

Her er FFI

FFI ligger på Kjeller ved Lillestrøm, 25 kilometer utenfor Oslo.

Deler av avdeling Maritime systemer er lokalisert på Karljohansvern i Horten.